Knut Eng , 18891956 (aged 67 years)

Name
Knut /Eng/
Surname
Eng
Given names
Knut
CensusView

1923 Kristiania, Norge - Avskrift av folketelling - Knut Eng - Husholdning

Navn Født Fødested Kjønn Famst Sivst Erverv Arb.giv Bosted Leil. Menighet Fil
Knut Eng 12.10.1889 Tvedestrand m g Sekretær Landsorganisationen Von der Lippes gate 19 06 Gamle Aker Bunke481k
Klara Henriette Hansen 31.8.1890 Soon k g Husmor Von der Lippes gate 19 06 Gamle Aker Bunke481k
Bjarne Eng 8.1.1917 Nærbø m Sønn ug Von der Lippes gate 19 06 Gamle Aker Bunke481k
Karl-Fredrik «Kalle» Eng 30.5.1922 Kristiania m Sønn ug Von der Lippes gate 19 06 Gamle Aker Bunke481k
Note

Avskrift av (borgerlig) Vigselsbok:

Aar 1915 den 23 August fremstillede sig for Notarius Publicus Ungkarl Opsynsbetjent ved Tvangsarbeidsanstalt Knut Eng og Frøken Klara Henriette Hansen, syerske hvilke begjærede at forenes i Agteskab i Henhold til Dissenterlov af 27 Juni 1891 § 9. De foreviste Attester og afgav Forklaringer hvorefter Knut Eng f i Tvedestrand 12 Okt. 1889 av f. Snedker Karl Fredrik Engh og h. Marthe f. Knudsen, vacc. og utm. av statsk. efter attest fra sognepr i G. Aker av 20 Aug. 1915 og frøken Klara Henriette Hansen f. i Son 31 Aug 1890 av f. styrmand Herman Hansen og h. Kaia Nikoline Hansen, vacc. og tilh. statsk.

Som Forlovere var tilstede Sigurd Halvorsen expeditør Bjerregaardsgate 24. Baard Lange forretningsfører, Grorud hvilke efter at være foreholdte Bestemmelsen i Straffelovens § 220 1ste Passus erklærede, at som Forlovere indestaa for at intet mod Ægteskabets Lovlighed er at erindre. Da saaledes de lovbefalede Legitimationer var tilveiebragte og Partnerne mindede om Handlingens Viktighed, modtog Notarius publicus af ovennævnte Knut Eng og frøken Klara Henriette Hansen deres Erklæringer om, at de fra nu av vil være Ægtefolk. De underskrev derefter i Protokollen tillige med Forloverne. Knut Eng Klara Hansen Sig. Halvorsen B. Lange Notarius erklærede derefter på Embeds vegne i Kraft af Loven Knut Eng og frøken Klara Henriette Hansen for Ægtefolk. Ægtefolkene, som er ubeslegtede. vil tage bopæl Opstad Anstalt Haa Prgj. For Forretningen betalt 5 - fem - Kroner til Statskassen med paaklæbet mærke paa Attesten. E. Christensen Som Notarialvidne: Martha Thorby

Note

Knut Eng høyrde ikkje til dei mest framståande tilltsmennene i AFL. I litteraturen går namnet hans bare att i opprekningar av kven som var med i ulike styre og kven som røysta saman. Eng hadde vore fastlønna tillitsmann i Møbelindustriarbeiderfoubundet og blei vald inn i AFL-sekretariatet i 1920. Han sat i styret for ulike sosialistiske opplysningsorganisasjonar, og var også ein av AFL's representantar i sentralstyret i DNA i splittingsåra. Der høyrde han til Tranmæl-fløyen og gjekk mot krava fraå EKKI om å oppheva den kollektive medlemskapen og endra partistrukturen. To-kyrs industriarbeidarar i streik, Trælandsfos, Kvinesdal, 1925. Andreas Hompland.

Knut Eng has 9 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (9)

Parents Martin Andreas Hansen + Karen Antonie Knudsdatter
1 Hans Petter Hansen 1891 Birth
2 Margith Hansen 18921947 Birth
3 Astrid Hansen 1893 Birth
4 Harald Randolf Hansen 18951964 Birth
5 Frida Hansen 1899 Birth
6 Ragnvald Hansen 1900 Birth
7 Adolf Hansen 1902
8 Randi Sofie Hansen 1906
9 Helga Solveig Hansen 19081998
fancy-imagebar
Anne-Marie Tveten (1926–2012) Anne-Mari Kjernli (1953–2010) Astri Jahr (1885–1966) Arthur Hjortland (1927–2014) Ole O. Houmb (1902–1992) Olga Hedvig Martinsdatter Linneberg (1883–1954) Astrid Karoline Rolfsen (1892–1940) Rolf Hartington Faugstad (1923–1997) Albert Gustavsen Aamodt (1883–1945) Helene … (1870–1956) Alf Martinussen (1919–2014) Sigurd Smebye (1886–1954) Bjørn Roy Mathisen (1936–2015) Jorun Liv Jenack (1931–1998) Thor Bockelie Poulsen (1883–1973) Martha Oddbjørg Rusten (1955–2019) Astrid Nyberget (1922–2007) Arne Enger (1890–1973) Hans Hafsahl (1872–1960) Gudrun Vik Ottoson (1920–2003) Per-Helge Høiby (1948–1956) Thordis Bergliot Slora (1920–2012) Willie Hardy Søland (1920–2012) Eli Christine Frimann-Dahl (1907–1951) Gunhild Tveitdal (1917–2011) Reidar Karsten Rydberg (1919–1978) Martha Marie Nilsen (1908–1957) Emilie Åstrand (1874–1949) Kirsten Alvilda Johannessen (1930–2011) Gunvor Hildorsdatter Olsen (1919–1997) Bjørn Oskar Reinholdtsen (1919–1948) Solveig Nielsen (1921–2012) Malcolm Jonsson (1916–1996) Arnold Arnø (1926–2019) Ruth Bergliot Øien (1901–1928) Astrid Andresen (1915–2004) Syver Antonsen Korsveien (1903–1976) Gunnar Helgesen Berg (1895–1940) Borghild Bitten … (1910–2003) Johan Edvard Jensen (1880–1958) Hans Christian Torgersen (1856–1944) Erika Olsen Fokhoel (1891–1928) Borghild Vilhelmine Johannesen (1895–1979) Marry Synnøve Solbakken (1933–2008) Kirsten Olsen (1920–2010) Gudrun Gun Kopstad (1919–2014) Erling Karsten Bakker (1904–1983) Oskar Alfred Fjellmann (1901–1940) Gjert Peter Nordby (1945–2015) Ivar Kristian Nygaard (1925–1997) Karin Svensson (1890–1964) Arthur Hermansen (1924–1953) Arne Weideborg (1921–1990) Einar Uvaag (1930–2013) Arne Kristian Johnsen (1918–1973) Alfred Mindolf Flaten (1919–1973) Arne Rustan (1907–1994) Aksel Magnus Ødemark (1891–1965) Anna Marie Olsdatter (1904–1952) Eva Lilly Jensen (1919–1978)