Jenny Evensen's anekart


6 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
1 person mangler koordinater for fødested: Gunhild Larsdatter .