Laura Kristina Børresdatter 's anekart


7 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
Ingen aner i slektsbasen.