Gudrun Torgersen's anekart


5 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
Ingen aner i slektsbasen.