Velkommen til mine slektssider

Denne databasen inneholder slekt med utgangspunkt i meg selv og mine forfedre, men i og med at jeg også registrerer etterslekt finnes det mange personer som ikke er min familie i direkte linjer men allikevel i familie ved inngifte. Jeg startet å samle inn opplysninger om min egne forfedre i 2007. Besteforeldrene kjente jeg jo godt til, men etterhvert som jeg kom over informasjon om mine oldeforeldres søsken og deres aner og etterslekt har det økt på med mange tusen nye personer og antallet øker stadig. Slektsdatabasen inneholder nå 15 812 personer. Den siste endringen i slektsdatabasen ble gjort 14. februar 2019

Opprinnelig konsentrerte jeg meg geografisk om Fåberg i Oppland, Ørje i Østfold, Tvedestrand i Aust-Agder og Blaker i Akershus. Etterhvert som nye kilder er blitt lettere tilgjengelig har jeg fortsatt å samle etterslekt fra store deler av Norge og også endel etter de i familien som emigrerte til USA. For eksempel er dette de oftest forekommende fødestedene i slektstreet:

 
 

Etter at slektsdatabasen ble tilgjengelig på dette nettstedet har jeg fått mange henvendelser fra ukjente som faktisk er i familie og som velvillig har bidratt med tips, historier, fakta og bidrag. Jeg er evig takknemlig for det - det var hovedgrunnen til å publisere de dataene jeg har på denne måten.

Personvern er viktig for meg og det er bare informasjon om avdøde som er offentlig tilgjengelig. Dersom du er i familie med noen som du finner i slektsdatabasen kan du be om å få tilgang til hele databasen ved å registrere deg som bruker. Du må selv være representert i basen for å få tilgang så hvis du finner en av dine forfedre kan det være at jeg ber om at du bidrar med opplysnnger slik at jeg kan registrere linjene "ned til deg".

Hvis du har kommentarer eller spørsmål, ta gjerne kontakt Thomas Rindal.

Problems with login - no login option on page?

If you experience problems AFTER you have been given access to these pages, for example see a very limited menu without login-options and this message: "du har ikke rettighet til å se denne siden", please click the following link to obtain your IP-address and send the information via the email-link at the bottom of this page.

Find your IP-address Here


 

Nyheter
Noen ord om skrivemåter og navneformer i slektsdatabasen
18. juli 2018 - 7:46:59

Norge hadde ingen offisiell rettskrivning før i 1885. Før dette er de aller fleste skriftlige kildene gestaltet av geistlige og myndighetspersoner som var utdannet i Dansk språk ved lærestedene i København. Mange nordmenn kunne ikke lese eller skrive før den første Lov om Allmueskoler på landet kom i1827. I de skriftlige kildene er det derfor benyttet mange skriftformer og de som skrev i for eksempel kirkebøkene skrev på "sitt" språk og gjerne da etter muntlige kilder. Når informantene i tillegg snakket ulike dialekter forstår vi at det som er skrevet i kildene ikke nødvendigvis er rett eller galt.
Jeg har i endel tilfeller tillatt meg og normalisere/modernisere navn funnet i kirkebøkene. Der hvor det finnes moderne kilder har jeg brukt disse. Spesielt der hvor kilder finnes for hvilket navn personen har benyttet i nyere tid ved for eksempel dødsfall eller gravminner.
Den første navneloven kom i 1923 og påla alle å ta et fast etternavn. Før dette ble patronymikon benyttet på landet mens ordningen med fast etternavn bredte om seg i byene og etterhver også andre steder mot slutten av 188-tallet. Jeg har benyttet patronymikon, enkelte steder sammen med gårdsnavn, i de fleste tilfeller før 1923.
For stedsnavn er det en anerkjent "regel" at man skal benytte nåtidens stedsnavn slik at lesere enkelt kan relatere seg til dagens geografi. Jeg har imidlertid benyttet Kristiania (historical) for Oslo for hendelser før navneskiftet i 1925 samt Aker (historical) før kommunesammenslåingen. Ved folketellingene har jeg i de fleste tilfeller benyttet det som ligger nærmest opp til dagens kommuner med unntak av enkelte steder som i ettertid er slått sammen. Dette er dog ikke gjort konsekvent ettersom jeg har endret form etterhvert som jeg har fått større innsikt i genealogisk praksis.

Endring i visning av kilder
6. november 2016 - 21:45:15

Kilder er en vesentlig del av slektsforskningen. Det er viktig å dokumentere opplysninger og fakta med kilder. 
Flere av de tjenestene som finnes tilgjengelig på internett, både kommersielle og private inneholder mye fakta som ikke henviser til kilder. Det betyr ikke at opplysningene er underbygget med kilder men at det mangler henvisning til kilder.
Jeg har vist mine kilder, med unntak av en del private kilder som jeg har følt behov for å beskytte av personvernhensyn.
Imidlertid opplever jeg at data fra denne slektsbasen blir benyttet uten å henvise til primærkilder eller eventuelt denne basen som kilde.
Jeg har derfor besluttet å begrense visningen av flere kildereferanser. Offentlige primærkilder som kirkebøker og folketellinger hvor jeg lenker til offentlige tjenester som for eksempel digitalarkivet vil fortsatt være synlige for alle besøkende. Andre kilder må man heretter være innlogget bruker for å kunne se.
Jeg håper på fortåelse for dette. 

Fotografier fra dette nettstedet kan ikke benyttes uten samtykke
12. oktober 2015 - 18:00:59

Bilder og fotografier som blir vist på dette nettstedet kan ikke uten videre benyttes fritt. Dette gjelder også for og på andre lignende nettsteder for slektsforskning. Rettighetene til fotografiene tilhører fotografen eller andre rettighetspersoner. Fotografiene er merket med "vannmerke" for å indikerer hvilket nettsted det er publisert på. Av rettighetsmessige årsaker er bildene også beskyttet mot direkte linking fra andre nett-tjenester. Fotografier med vannmerke fra thomas.rindal.name bes fjernet fra andre sider dersom det ikke er innhentet samtykke fra rettighetshaveren.

 

Positive SSL on a transparent background

This web page is secured with encrypted communication with the SSL protocol for safe browsing.
      
 

Kart over besøkende på siden